Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
 
 
The Official Website of
Majlis Bandaraya Kuching Selatan
 
 
 
Mandarin News / 中文 17-05-2020
Posted on : 18 May 2020
 
17-05-2020 南市長回應民来提問 加料乾撈麵買不買由你
17-05-2020 黃鴻聖直播秀品冠亮相獻唱
17-05-2020 黃鴻聖: 違者吊照 五腳基禁擺桌椅
17-05-2020 援金分階段發放 有執照小販先批
17-05-2020 黃鴻聖: 商家發宣傳促銷訊息 客戶留個資遭濫用
17-05-2020 市長提醒注意衛生 攤販(加料) 別光顧
17-05-2020 黃鴻聖臉書直播互動