Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
 
 
 
 
 
Piagam PelangganPiagam Pelanggan
1. 

Memastikan Bil Cukai Taksiran tahunan disediakan empat (4) bulan sebelum tarikh genap.

2. Memastikan permohonan untuk penggunaan kemudahan Majlis diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima dalam satu tahun kalendar melainkan jika permohonan itu memerlukan keputusan jawatankuasa yang berkaitan.

3. Memastikan maklum balas terhadap sebarang aduan / isu-isu mengenai “hardscape” diproses dalam tempoh 3 hari bekerja dalam satu tahun kalendar dari tarikh penerimaan aduan

4.

Memastikan maklum balas terhadap sebarang aduan / isu-isu mengenai “softscape” diproses dalam tempoh 3 hari bekerja dalam satu tahun kalendar dari tarikh penerimaan aduan

5.

Bagi memastikan pelan bangunan diproses dalam tempoh 54 hari dari tarikh penerimaan permohonan dengan syarat semua dokumen yang perlu adalah teratur dan memenuhi kehendak pihak Majlis

6.

Memastikan pelan struktur akan disemak dan diselesaikan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan daripada perunding.

7.

Memastikan pemprosesan lesen hiburan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan dengan syarat semua dokumen yang perlu adalah teratur dan memenuhi kehendak pihak Majlis.

8. Memastikan pemprosesan lesen makanan siap dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan dengan syarat semua dokumen yang perlu adalah teratur dan memenuhi memenuhi kehendak pihak Majlis.

9.

Memastikan lessen pasar dan lesen pusat penjaja dikeluarkan kepada pemohon yang berjaya dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh pematuhan kepada kehendak Majlis

10.  

Untuk memastikan pembayaran diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima dari pelbagai bahagian dalam setahun.