Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
 
 
 
 
 
PengenalanPengenalan

Majlis Bandaraya Kuching Selatan adalah sebuah perbadanan yang ditubuhkan di bawah Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan, 1996. Sebagaimana semua pihak berkuasa tempatan lain, ia pada dasarnya pihak berkuasa menyediakan perkhidmatan awam dalam kawasan Majlis seluas 61.53 km persegi.

Majlis ini terdiri daripada Datuk Bandar , Timbalan Datuk Bandar dan 30 Anggota Majlis, yang semuanya dilantik oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Kerajaan Negeri melantik Anggota Majlis dalam tempoh 2 tahun dan boleh diperbaharui mengikut budi bicaranya. Anggota Majlis yang mewakili pelbagai parti komponen politik kerajaan campuran di Sarawak. Anggota Majlis yang bertanggungjawab untuk menggubal dasar-dasar Majlis, dan memastikan bahawa Pentadbir melaksanakan dasar tersebut dengan cara yang cekap dan berkesan.

Pentadbiran Majlis merangkumi kaedah Sistem Jawatankuasa. Jawatankuasa Tetap biasanya bermesyuarat sebulan sekali untuk menangani perkara-perkara di bawah terma rujukan mereka. Jawatankuasa membuat keputusan dalam bentuk cadangan kepada Majlis Penuh untuk diterima pakai pada mesyuarat biasa , yang biasanya diadakan pada akhir bulan. Setiausaha Bandar adalah Ketua Pegawai Tadbir Majlis Bandaraya. Terdapat pelbagai bahagian , iaitu Pentadbiran, Perbendaharaan, Bangunan dan Lanskap, Kejuruteraan, Penaksiran dan Penilaian, Kesihatan Awam , dan Pelesenan menjalankan fungsi Pertubuhan . Setiap ketua bahagian mengawal perbelanjaan seperti yang diluluskan dalam anggaran Majlis tahunan.