Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
 
 
 
 
 
PenguatkuasaPenguatkuasa

PENGUATKUASAAN

  • Kawalan Bangunan
  • Penguatkuasaan bangunan
  • Kawalan Mutu Makanan & Kebersihan
  • Undang-undang dan Perintah
  • Pembuangan sampah / Perdagangan Haram

Kawalan Bangunan

Bahagian Bangunan dan Lanskap bertugas untuk  memastikan bahawa bangunan yang siap dibina memenuhi piawaian minimum untuk kesihatan dan keselamatan.

Bahagian ini memproses permohonan dan kerja-kerja pemeriksaan bangunan bagi memastikan bahawa mereka mematuhi peraturan-peraturan bangunan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 082-244301 / 082-354200 ext 230/231/232/532/233

 

Penguatkuasaan bangunan

Permulaan tanpa kebenaran ke atas kerja pembinaan dan pembinaan struktur merupakan kesalahan di bawah Ordinan Bangunan 1994.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 082-241695 / 082-354200 ext 230/231/232/532/233

Kawalan Mutu Makanan & Kebersihan

Untuk memastikan makanan yang dimasak dan tin digunakan habis, kawalan makanan yang berkualiti dilaksanakan melalui sampel makanan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 082-354200 ext 255/260/570

Undang-undang dan Perintah

Bahagian Undang-undang berperanan untuk mendakwa,menguatkuasa undang-undang kecil di samping menangani rayuan awam terhadap tindakan yang diambil oleh Pihak Majlis Berkuasa Tempatan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 082-246988 / 082-354200 ext 314

Pembuangan sampah / Haram

Pembuangan sisa-sisa  jualan tanpa berlesen yang menyalahi undang akan diuruskan oleh Bahagian Penguatkuasaan. Oleh itu,orang awam disarankan agar tidak teragak-agak melaporkan kepada pihak berkuasa.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi 082-259495 / 082-354200 ext 359