Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
 
 
 
 
 
SejarahSejarah

Semasa hidupnya Pentadbiran Brooke, beberapa semblances fungsi Majlis telah dijalankan oleh Jabatan Kerja Raya. Sir Charles Vyner Brooke telah dijadikan Rajah Ketiga pada 22 Julai , 1918. Pada tahun 1921 Sanitari Kuching dan Lembaga Penasihat Perbandaran telah ditubuhkan. Berikutan undang-undang baru , Lembaga Pengarah menjadi Pihak Berkuasa Perbandaran Kuching pada 1 Januari 1934 menandakan permulaan awal apa yang akan dalam masa terdekat menjadi pihak berkuasa tempatan untuk Kuching, dikenali sebagai Majlis Perbandaran Kuching.

Pada tercetusnya rusuhan pada tahun 1941, Kerajaan Pusat telah memberi pertimbangan kepada persoalan mengikut status perbandaran penuh kepada Lembaga Pengarah, tetapi perang terganggu ini dan soalan tidak dianggap lagi sehingga disambung semula Kerajaan Awam pada tahun 1946, di mana pada masa Sarawak juga telah menjadi sebuah tanah jajahan Great Britain.

Pada tahun 1947, didapati keperluan untuk memperkenalkan dalam bentuk yang diubahsuai oleh Sistem Jawatankuasa sebagai Lembaga kerja yang telah berkembang kepada apa-apa sahaja masalah pentadbiran yang tidak dapat diselesaikan oleh Pesuruhjaya Perbandara dalam mesyuarat bulanan.

 

Pada tahun 1949, Tuan Yang Terutama Gabenor mengarahkan Pengerusi Lembaga Perbandaran Kuching perlu mengemukakan satu skim yang terperinci dan menyeluruh untuk menukar Majlis Perbandaran menjadi satu entiti kerajaan tempatan, kewangan dan pengurusan hal-ehwal sendiri, dimana tertakluk kepada perlindungan seperti mungkin dianggap perlindungan yang lebih baik. Hasil daripada tindakan ini Majlis Perbandaran menjadi bebas pada 1 Januari, 1953.

Majlis Perbandaran pada masa ini telah ditubuhkan secara murni antara kaum, dimana terdapat  dua puluh empat wakil dari orang awam, dengan Pegawai British sebagai Pengerusi. Tuan Yang Terutama Gabenor di Majlis dilantik sebagai Pengerusi, kerana dia turut melantik enam Anggota Majlis yang lain dari pelbagai negara yang mewakili kepentingan yang berbeza dalam kehidupan masyarakat setempat. Manakala lapan belas Majlis dengan mendapat kelulusan Tuan Yang Terutama telah dicalonkan oleh pelbagai Persatuan, yang menjaga kepentingan Cina, Melayu, India, Ceylon, Dayak dan masyarakat British. 

Pada tahun 1956 usaha telah dibuat oleh Tuan Yang Terutama untuk merancang pilihan raya bebas yang pertama yang dilakukan pada 4 November. Seramai 58 orang menawarkan diri mereka sebagai calon untuk 9 wad dan 278 kerusi dalam Majlis baru. Majlis yang baru dipilih mengambil alih jawatan pada 1 Disember, 1956. Presiden dan Naib Presiden telah dipilih dalam kalangan Majlis dan jawatan yang dipegang dalam tempoh satu tahun, dengan kelayakan untuk pemilihan semula. Pilihan raya yang bebas hanya berlangsung selama beberapa tahun. 

Istilah 3 tahun jawatan 1963 Majlis dipilih sepatutnya tamat pada 30 Jun 1966.Oleh kerana perkembangan politik tertentu dalam Negeri, tempoh jawatan telah dilanjutkan oleh Kerajaan Negeri dan Ahli Majlis yang dipilih pada pilihan raya ke-3.majlis tempatan pada tahun 1963 terus memegang jawatan sehingga 14 Oktober. Pada tahun 1981 apabila Majlis telah disusun semula. Antara enakment lain Kuching Perbandaran (Pindaan ) (No.2) 1977 Ordinan dibuat 15 Disember 1977 digantikan dari sistem elektif kepada sistem pelantikan Ahli Majlis, dengan syarat Majlis tersebut  hendaklah terdiri daripada Pengerusi, Timbalan Pengerusi termasuklah tidak kurang daripada lapan dan tidak lebih daripada dua puluh empat orang Anggota Majlis yang akan dilantik oleh Gabenor untuk berkhidmat dalam tempoh tiga tahun. Ordinan Pindaan ini hanya dikuatkuasakan bermula dari 15 Oktober, 1981 di mana tarikh tersebut ditetapkan baru oleh Majlis  yang telah dilantik dan semua Anggota Majlis yang dipilih pada tahun 1963 akan berhenti memegang jawatan pada 14 Oktober,1981.

Pada 1 Ogos 1988 Majlis Perbandaran telah dinaikkan taraf menjadi Bandar-3 di Malaysia selepas Ibu Kota Persekutuan di Kuala Lumpur dan Ipoh, Modal Negeri Perak.. Tarikh bersejarah ini juga menyaksikan bahagian bandar pentadbiran kepada Kuching Utara (yang meliputi sebahagian besar daripada kawasan-kawasan tengah pusat bandar Kuching dimana, sebelum ini ditadbir oleh Majlis Perbandaran Kuching dan termasuk kawasan baru merentasi Sungai Sarawak, dimana sebelum ini ditadbir oleh Daerah Luar Bandar Kuching Majlis) manakala Kuching Selatan (meliputi sebahagian daripada kawasan yang sebelum ini ditadbir oleh Majlis Perbandaran Kuching THH di timur pusat bandar Kuching dan kawasan-kawasan baru di selatan bekas Perbandaran, yang sebelum ini ditadbir oleh Majlis Daerah luar Bandar Kuching) yang terdiri daripada kawasan seluas 61.53 km persegi

Past Presidents/Chairmen of Kuching Municipal Council/Past & Present Mayor of the MBKS

 

 1st President
Tan Sri Datuk William Tan
1 Dis 1956 – 30 Nov 1959
2nd President
Tan Sri Datuk Amar Ong Kee Hui
1 Dis 1959 – 27 Dis 1965
 3rd President
Mr. Song Thian Cheok
28 dec 1965 – 30 Jun 1978
4th President
Datuk Haji Abdul Kadir Marican
1 Julai 1978 – 14 Okt 1981
1st Chairman of Restructured Council
Tan Sri Datuk Amar Stephen Yong
15 OKt 1981 – 20 May 1982
2nd Chairman (Oct 1982-Jul 1988)
First Mayor 1988-1996
Datuk Song Swee Guan
Second Mayor
Chan Seng Kai
1 Feb 1997 – 31 Julai 2006
Third Mayor
The Late Chong Ted Tsiung
25 Sep 2006 – 3 August 2007
Fourth Mayor
Dato James Chan Khay Syn
4 June 2008 - 31 August 2019

   
Fifth Mayor
Dato Wee Hong Seng
22 August 2019 - Present